JAK VYBRAT TERMOSTAT?

V první řadě je potřeba správně zvolit druh vytápění, který ve vašem bydlení používáte. Nejčastěji to bývá pomocí rozvodu teplé vody v radiátorech (elektrické kotle, plynové kotle, kotle na pevná paliva) - nebo s využitím elektrických topení (elektrické podlahové topení, elektrické přímotopy, radiátory, infrapanely).

Teplovodní vytápění

1) Spínání kotle (jeden okruh nebo zóna - s jednou, společně nastavenou teplotou)
Termostaty pro ovládání kotle jsou určené ke spínání řídicí elektroniky uvnitř kotle. Funkce je zajišťována tzv. beznapěťovým sepnutím kontaktů malého relé uvnitř termostatu, které nepřenáší žádné napětí, ani výkonovou zátěž. Proto jsou tato relé dimenzovaná na menší proudové zatížení, nejčastěji do 3A.

Termostaty vhodné pro ovládání kotle:
B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3, EB-160, B-100

Pro samotný provoz termostatu a jeho správnou funkci - je potřeba do termostatu přivést síťové napájení AC 230V (L+N) a dva spínací vodiče od kotle. Termostaty mají vnitřní teplotní čidlo a instalují se na vhodné místo ve vytápěné místnosti.

Bezdrátový model B-100 obsahuje dvě jednotky: modul spínače a modul s displejem. Spínač se obvykle instaluje v blízkosti kotle. Pro správnou funkci je potřeba do spínače přivést síťové napájení AC 230V (L+N) - pro jeho provoz a dva spínací vodiče od kotle. Je nutné zajistit i dostatečnou sílu WiFi signálu z routeru, protože hlavní komunikace se sítí probíhá přes tento spínač. Modul s displejem lze provozovat na baterie, nebo adaptér. Obsahuje teplotní čidlo a lze ho umístit kdekoliv ve vytápěné místnosti. Modul s displejem komunikuje bezdrátově se spínačem.
2) Spínání elektromagnetických ventilů nebo servopohonů (více okruhů nebo zón, s různě nastavitelnými teplotami)
Toto řešení bývá časté u teplovodního podlahového topení. Každý ventil je ovládaný jedním termostatem, na kterém lze nastavit požadovanou teplotu pro vytápěný prostor.

Termostaty vhodné pro ovládání ventilů a servopohonů - podle jejich typu:
NC - "normally closed" (standardně zavřeno): B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3
NO - "normally open" (standardně otevřeno): B-3, Class B-3, TRB-3, Point-3EB-160, B100

Pokud jsou ventily ovládané výhradně síťovým napětím AC 230V, lze pro jejich spínání použít i modely E-16, Class E-16, Class E-16WPoint-16, Ring-16, TRE-16, EB-160

3)
Ovládání pomocí termostatických hlavic (více okruhů nebo zón, s různě nastavitelnými teplotami)
Chytré termostatické hlavice slouží k ovládání ventilů na radiátorech. U každé hlavice lze nastavit vlastní teplotu.

V případě ústředního vytápění (nemáte kotel) - stačí zvolit potřebný počet hlavic a HUB:
TH0100 + HUB
V případě vlastního tepelného zdroje (máte kotel) - je potřeba zvolit počet hlavic, HUB a spínač:
TH0100 + HUB + spínač


Elektrické vytápění

1) Menší vytápěný prostor (příkon spínaných spotřebičů nepřesahuje maximální zatížení termostatu)

Termostaty pro ovládání elektrické zátěže spínají přímo síťové napětí AC 230V a jsou určené pro zařízení, která se chovají jako elektrický spotřebič. Například elektrické podlahové topení (u kterého, se doporučuje instalovat podlahové teplotní čidlo), nebo elektrické přímotopy, radiátory a infrapanely (u kterých se podlahové teplotní čidlo nepoužívá). Funkce je zajišťována tzv. napěťovým sepnutím kontaktů relé uvnitř termostatu, které přenáší větší proud - maximálně 16A. Doporučuje se však nepřekračovat zátěž 10A, protože spínáním velkých proudů se vzduch v termostatu přirozeně zahřívá a mohla by být ovlivněna nejen přesnost snímání teplotního čidla, ale i životnost spínacích kontaktů uvnitř termostatu.

Termostaty vhodné pro elektrické vytápění:
E-16, Class E-16, Class E-16W, Point-16, Ring-16TRE-16, EB-160, B-100

Pro správnou funkci je potřeba do termostatu přivést síťové napájení AC 230V (L+N) - pro jeho provoz a připojit tzv. zátěž - spínané topení (L1+N1). Termostaty pro elektrické vytápění mají vnitřní teplotní čidlo a instalují se na vhodné místo ve vytápěné místnosti. Lze k nim připojit i dodávané vnější čidlo na kabelu pro snímání teploty v jiném místě, nebo dle nastavení - pro snímání teploty v podlaze (ochranný prvek proti případnému přehřátí).

2) Větší vytápěný prostor (příkon spínaných spotřebičů je větší, než maximální zatížení termostatu)

Pokud je příkon spotřebičů velký (zpravidla nad 10-12A), musí se spínat pomocí stykače. Stykač má výrazně masivnější kontakty, schopné přenést vyšší proud. Samotné sepnutí probíhá pomocí elektromagnetické cívky ve stykači, která se aktivuje termostatem.

Termostaty vhodné pro elektrické vytápění, spínané stykačem:
E-16, Class E-16, Class E-16W, Point-16, Ring-16TRE-16, EB-160, B-100