Aplikace BEOK, instalace a nastavení

Aplikaci BEOK Home v češtině stahujte zdarma na goople_play2 nebo app_store2

Aplikace slouží pro regulaci vytápění a ovládání termostatu.

1

Aplikace vás sama provede instalací, není co zkazit. Po dokončení instalace spusťte aplikaci, nyní je třeba telefon (či tablet) spárovat s termostatem.

Na úvodní obrazovce klikněte na Párovat, zadejte název své WiFi sítě a heslo. Zároveň připravte dle manuálu (str.7) termostat do párovacího módu a spusťte párování.

2

 

Jakmile máte spárováno, termostat si pojmenujte (obzvlášť, pokud jich v aplikaci budete ovládat víc). Přidržením prstu se vám otevře nabídka pro přejmenování, uzamknutí či smazání termostatu.
3

 

Poté se již proklikněte do základního rozhraní, kde máte svůj termostat zcela pod kontrolou.

My si termostat pojmenovali Kancelář. Vidíme, že aktuální teplota v kanceláři je 18,5°C a táhnutím prstu jsme zadali její zvýšení na 22°C. Červený plamen značí, že je topení zapnuté. Pokud bychom nastavili např.18°C (tedy nižší teplotu než je ta aktuální), termostat topení vypne, což značí plamen bílý.

4

Ikony níže synchronizují čas s telefonem, zapnou dětský zámek či ochranu před zamrznutím.

 

Přidržením časové osy se dostaneme do nastavení denních teplot. Klikem na Loop si zvolíte režim, smyčku - tedy 5+2, 6+1 nebo 7 a nastavíte si v kolik hodin chcete mít kolik stupňů.

5_2

Po návratu do základního rozhraní termostatu hledejte v pravo dole ikonu šroubováku, což je samozřejmě nastavení a to pokročilejší. Níže vidíte tovární nastavení.

6

A je to!

Aplikace BEOK ovládá termostaty Aluzan E-16 WiFi, Class E16 WiFi nebo Aluzan B-3 WiFi.